Flygfoto


Den här sidan är uppdelad kommunvis med därtill hörande orter. Materialet är oredigerat. Bilderna är kanske inte några mästerverk, men de är många.

I arkivet finns ca 10.000 flygfoto.